Aprésski

Dit is de meest recente flyer.
Meestal is bij het maken de poster ook gemaakt, deze keer is het
dus de kant waar de informatie op staat die als poster dient.
De poster kan ook een andere opmaak hebben.
De bestanden worden op een kwaliteit gemaakt dat ze ook op groter formaat te drukken zijn.

Foto's die gebruikt worden in flyers en poster zijn aangeleverd of ik maak ze zelf met mijn eigen camera